NeFUB onderzoek top 10 ergernissen

Op dit moment is de NeFUB druk bezig om activiteiten op te zetten en het uitvoeren binnen het project “samen naar een veiliger sportklimaat”. Een van de activiteiten waarmee de bond bezig is om een top-10 van ergernissen en plezier in kaart te brengen. Graag nodigen wij je uit om deel te nemen aan een onderzoek over plezier en ergernissen bij floorballwedstrijden.

Sport en ongewenst gedrag zijn een bekende combinatie. Om het (on)gewenste gedrag in de sport aan te kunnen pakken, willen we eerst van de betrokkenen bij de sport zelf weten wat er bij wedstrijden speelt. Hoeveel plezier heb je tijdens de wedstrijd en wat maakt een wedstrijd plezierig? Erger jij je weleens aan anderen tijdens de wedstrijd en waar erger je je dan aan? Ook willen we graag weten welke oplossingen jij hebt voor de ergernissen in de sport.

We zijn benieuwd naar jouw mening over dit onderwerp! Via onderstaande link ga je direct naar de online vragenlijst hierover. Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 20 minuten. Meewerken aan het onderzoek is strikt anoniem.

Om de vragenlijst te open klik hier.

De NeFUB stelt het erg op prijs als je aan dit onderzoek deelneemt.

Mocht u nog vragen hebben over het onderzoek dan kunt u terecht bij het onderzoeksbureau ADV Market Research dat in opdracht van de NeFUB het onderzoek uitvoert. Vragen over dit onderzoek kunnen gemaild worden naar support@opinie-plaza.nl onder vermelding van ‘Onderzoek floorball’.

Toestemming

Wanneer je 12 jaar of jonger bent, heb je toestemming van je ouders nodig om deel te nemen aan het onderzoek. Je kan ook samen met je ouder(s) het onderzoek invullen.